Paylaş:

45 Yıldır Değer Üretiyoruz

2016 yılında yatırımları 195 milyon dolara ulaşan çimsa, 65’den fazla ülkeye yaptığı toplam 110 milyon dolarlık ihracatla Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor.

Sabancı Holding iştirakı olan ve Türkiye çimento sektörünün lider kuruluşlarından Çimsa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na uyumlu “Entegre Faaliyet Raporunu” açıkladı. Bu rapor ile Çimsa finansal bilgilerinin yanı sıra, kurum kültürü ve toplumsal yatırım projelerini de içeren bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Yönetimden üretime ekonomik döngünün tüm aşamalarında entegre düşünceyi ve sürdürülebilirliği ifade eden ÇİMSA 2016 Entegre Faaliyet Raporu, şirketin tüm iş süreçlerini entegre düşünce ışığında yeniden tanımladı. Başarıyla sürdürdüğü raporlama faaliyetlerini yeni bir yörüngeye taşıyan Çimsa, üç senedir üyesi olduğu IIRC – Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi- tarafından önerilen sermaye kategorizasyonu kapsamında faaliyetlerinin güncel çıktılarıyla beraber geleceğe yönelik hedef ve planlarını aktardı.

ÇİMSA Genel Müdürü Nevra Özhatay, 2016 yılında; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile eğitim alanlarında toplam 11 milyon dolar yatırım yapıldığını, üretim yatırımları ile beraber bu tutarın 195 milyon dolara ulaştığını ifade etti. 5 entegre fabrikası, 31 hazır beton tesisi, 7 yurt dışı terminali ile geçtiğimiz yıl boyunca toplamda 5,6 milyon ton çimento üretildiğini, 65’den fazla ülkeye yapılan ihracatın ise 110 milyon ABD dolarına ulaştığını belirten Özhatay, “Çimento sektöründe faaliyet gösteren 45 yıllık genç bir şirket olarak pazar odaklı yaklaşımımız ve geniş dağıtım ağımız ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını zamanında ve eksiksiz karşılıyoruz. Ar-Ge ve inovasyonda sahip olduğumuz yetkinlik sayesinde beyaz çimentoda dünyanın lider markaları arasında yer alıyoruz. Beyaz çimento ve özel ürünlerde elde ettiğimiz ihracat başarıları sayesinde bir yandan global düzeyde Çimsa markamızın bilinirliğini artırırken öte yandan sektörümüzün gelişimine katkı sağlıyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZ İÇİN DEĞER YARATIYORUZ”

Bu yıl Eskişehir ve Afyonkarahisar Fabrikalarında iki büyük yatırıma imza atıldığını dile getiren Özhatay, “Eskişehir Çimento Fabrikası’nda, 55 milyon ABD doları yatırım ile I. Üretim Hattı’nın hem gri hem de beyaz klinker üretecek şekilde modifikasyonunu gerçekleştiriyoruz. Böylece, Mersin fabrikamızın mevcut üretimiyle birlikte yıllık üretim kapasitemiz 1 milyon 565 tona ulaşacak ve dünyada beyaz çimento lideri konumumuz güçlenecektir. 165 milyon ABD doları bütçeye sahip ikinci büyük yatırımımız neticesinde, Afyon Çimento Fabrikamızın üretim kapasitesi üç katına çıkacak ve yıllık 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine ulaşacak. Bu yatırımlarımız ile bir yandan Çimsa’nın sektöründeki konumunu güçlenirken; öte yandan daha çok insana istihdam alanı yaratarak, ülkemiz için sosyal çevresel ve ekonomik değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

“DÜNLE BUGÜNÜ, BUGÜNLE YARINI BİRLEŞTİRİYORUZ”

ÇİMSA Genel Müdürü Nevra Özhatay, bir şirketin değerini sadece finansal veriler ile ölçmenin artık geride kaldığını belirterek, “Şirketlerin toplum açısından asıl anlamını oluşturan faktörler, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri, çevre duyarlılığı ve bu bakış açısının sürdürülebilir olmasıdır” dedi. Bu öngörü ile hareket ederek özellikle çocukların ve gençlerin eğitimine destek sağlamayı ilke edinen Çimsa, 2011 yılından beri yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi “Yaz Çocukları” ile çocukların gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Çimsa paydaşları ile paylaştığı her Entegre Faaliyet Raporu için Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER)’e bağış yapıyor. FODER ile yapılan işbirliği neticesinde Yaz Çocukları projesi kapsamında Niğde’de 3 dönemde, 3 farklı yaş grubu için finansal okuryazarlık dersleri verilecek.

ÇİMSA olarak uzun yıllardır bu alanda gösterilen faaliyetleri ve bunu nasıl bir kurum kültürüne dönüştüğünü artık raporlayarak topluma sunmaya başladıklarını belirten Özhatay, şunları söyledi:

“Kurumsal yönetişim anlamında, sahip olduğumuz başarının ardında yatan örnek raporlama faaliyetlerimizi bir adım ileriye taşıyarak, Entegre Faaliyet Raporu’nu uzun çalışmalar ışığında sonuçlandırdık. Başarının sadece finansal kaynaklı olmadığını; çevresel ve toplumsal kaynakların verimli ve doğru kullanımının son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. Hazırladığımız raporda Çimsa olarak finansal faaliyetlerimiz ile sürdürülebilirlik anlayışımızı stratejik olarak nasıl bütünleştirdiğimizi; dünle bugünü bugünle yarını nasıl birleştirdiğimizi, entegre düşünme, planlama ve icra etmek hususunda yetkinliğimizi gözler önüne serdik. Şirketimizin çeşitli işletme ve fonksiyonel birimleri arasındaki ilişkileri ve kullanılan sermaye öğelerini, tüm şeffaflığıyla sunduğumuz Çimsa 2016 Entegre Faaliyet Raporu’nun Türkiye’nin çok değerli tüm şirketlerine örnek olmasını hedefliyoruz.

BİLGİ NOTU:
ANA HATLARIYLA ENTEGRE RAPOR

Entegre raporlama, yeni nesil raporlama yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Yakın gelecekte birçok şirketin entegre raporlama yapacağı tahmin edilmektedir.  Ana hatlarıyla entegre rapor:

 • Şirketlerin iş modeli, stratejisi ve gelecek hedeflerine dair yol haritasını ortaya koyar.
 • Sermayenin daha etkili ve verimli şekilde dağılması amacıyla yatırımcılara sunulan bilgi kalitesini artırır.
 • Şirketlerin farklı birimleri arasındaki ilişkilerin birbiriyle ilişkisini ortaya koyar.
 • Finansal, sosyal ve çevresel kaynakların daha kolay yönetilebilmesini, yalınlığı ve şeffaflığını sağlar.
 • Şirketlerin kısa, uzun ve orta vadede topluma ve şirkete değer yaratabilmesi için karar verme ve eyleme geçme mekanizmalarını güçlendirir.
 • Başarının sadece finansal olmayacağı; yaratılan sosyal ve çevresel katma değerin önemini vurgular. 

Çimsa 2016 Entegre Faaliyet Raporu’ndan satır başları:

 • 2016 yılında Çimsa değer üretmeye ve ürettiği değeri paylaşmaya devam etmiştir. 6 miyon ton çimento ve diğer ürünleri müşterileri ile paylaşırken, 1 milyar 170 milyon TL net satış geliri elde etmiştir.  201 milyon TL hissedarına temettü ödemiştir. Aynı yıl içinde 726 milyon TL tedarikçilerine ödeme gerçekleştirmiştir. 55 milyon TL vergi ödeyerek 1,2 milyon TL sosyal sorumluluk projelerine finansal destek sağlamıştır.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve sürdürülebilirlik alanında 11 milyon ABD doları olmak üzere, toplam 195 milyon ABD doları yenileme, idame, modernizasyon ve kapasite büyütme yatırımı gerçekleştirilmiştir.
 • 165 milyon ABD doları yatırımla Çimsa Afyon Çimento Fabrikası modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisine taşınmıştır.
 • Çimsa Eskişehir Fabrikasında I. Üretim Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde (convertible) modifikasyonu için 55 milyon ABD doları yatırım yapılmaktadır.
 • 2500 kişilik insan kaynağıyla istihdama katkı sağlanmıştır.
 • Çimsa, Kariyer.net tarafından düzenlenen “15. İnsana Saygı Ödülleri”nde ikinci kez ödüle layık görülmüştür.
 • Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (ÇEİS) gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde Çimsa Kayseri Fabrikası’nın gösterdiği başarılı performans ile birincilik elde edilmiştir.
 • Çimsa, 2015 yılında, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği girişimlerini şirketler arası öğrenme süreçleriyle desteklemek amacıyla “Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu”na katılmıştır.
 • 8 Mart 2016 itibarıyla “Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri”ni (Women Empowerment Principles- WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmayı ve uygulamayı taahhüt etmiştir.
 • CDP Türkiye 2016 raporlama döneminde şirket başarısı sayesinde A- puan alarak, Türkiye İklim Liderleri Ödülleri’ne layık görülmüş ve böylece çimento sektöründe bir ilke imza atmıştır.