çimsa
Paylaş:

Çimsa, çalışanlarıyla sürdürülebilirlik vizyonunu paylaştı

Çimsa, tüm faaliyetlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, çalışanlarına yönelik “Çimento sektöründe sürdürülebilirlik” toplantısı düzenledi.

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) himayesi altında faaliyet gösteren Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne (CSI) Türkiye’den ilk üye olan Çimsa’nın ‘Sürdürülebilirlik’ toplantısına, CSI İş Uygulamaları Direktörü Philippe Fonta da katıldı.

Türkiye’nin önde gelen çimento ve yapı malzemeleri üreticilerinden Çimsa, tüm iş ve operasyonlarını sürdürülebilir gelecek hedefiyle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne (CSI-Cement Sustainability Initiative) üye olarak, 2013 yılında sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım attı.

Çimsa sürdürülebilirlik vizyonunun çalışanlarla değerlendirildiği toplantıya, CSI İş Uygulamaları Direktörü Philippe Fonta da katıldı. Fonta, Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’nin (CSI), 100’den fazla ülkede operasyona sahip olan önde gelen 25 çimento üreticisinin (Çimsa dahil) katılımıyla gerçekleştirilen küresel bir girişim olduğunu belirtti. Konuşmasında, global çimento sektöründeki sürdürülebilirlik gelişmelerini değerlendirirken, CSI üyelerinin sosyal ve çevresel sorumluluklarını açıkladı.

Çimsa’da karlı bir şekilde büyürken yaşanabilir gelecek için sektöre öncülük etmeyi hedeflediklerini belirten Çimsa Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu ise “Çimsa’da sürdürülebilirlik yönetimini, çalışma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, yenilikçi kadromuz, insana ve çevreye saygılı yaklaşımımızla tüm paydaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimize entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik anlayışımız, bizi, sektörümüzde sürdürülebilir kalkınma konusunda kapsamlı çalışmalar yürüten Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’ne taşıdı. Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi’nin bir parçası olarak sürdürülebilirlik konusunda önemli girişimlere imza atacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki üç yıllık dönemde CSI Üyelik Sözleşmesi taahhütlerimizi yerine getirmek için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor” şeklinde konuştu.

Hacıkamiloğlu: “Başarılı iş çözümleri geliştirmek için tüm paydaşlarımızla el ele veriyoruz.”

Gelecek 10 yıllık dönem için belirlediğimiz öncelikli hedeflerimizin tümü sürdürülebilirlik çalışmalarımızı destekliyor. Hep birlikte çok daha yaşanabilir dünya yaratabileceğimize inanıyorum ve bu yolda tüm paydaşlarımızın desteklerinin çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Geçen yıl başladığımız ‘Paydaş Toplantıları’na bu yıl da devam edeceğiz. Paydaş diyalog ve entegrasyon çalışmalarımızı, sürdürülebilirlik ve raporlamanın beslendiği ve şeffaflığın temsilcisi olan önemli bir girişim olarak görüyoruz.

CSI, dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil ediyor

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI), 100’den fazla ülkede operasyona sahip olan önde gelen 25 çimento üreticisinin (Çimsa dahil) katılımıyla gerçekleştirilen küresel bir girişimdir. CSI, dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil etmektedir.

Tüm CSI üyeleri, güçlü bir finansal performans ve buna eşdeğer sosyal ve çevresel sorumluluğa yönelik güçlü bir taahhüt aramaları nedeniyle, iş stratejileri ve faaliyetlerinde entegre sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. CSI, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyelerde sağlıklı bir bilgi paylaşımı süreci olmasını sağlamak üzere ulusal ve bölgesel çimento ticaret birlikleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. CSI, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bir girişimidir.

www.wbcsdcement.org

WBCSD, sürdürülebilir bir dünya için iş çözümleri oluşturuyor

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) iş, toplum ve çevre için sürdürülebilir gelecek oluşturmak adına küresel iş toplumunu harekete geçiren ileri görüşlü şirketlerin yer aldığı ve CEO’lar seviyesinde yönetilen bir örgüttür.

Konsey, üyeleri ile birlikte yapıcı çözümler oluşturmak ve ortak eylemde bulunmak üzere saygı duyulan düşünce liderliği ve etkin savunma mekanizmasını uygulamaktadır. Ticaretin önde gelen savunucusu olarak paydaşlarıyla sahip olduğu güçlü ilişkilerden faydalanan Konsey, sürdürülebilir kalkınma çözümleri lehine görüşmelerin yapılmasına ve politikaların değiştirilmesine yardımcı olmaktadır. WBCSD, tüm iş dünyasını, tüm kıtaları ve toplamda 7 trilyon Amerikan Dolarlık bir geliri temsil eden 200 üye şirketi için sürdürülebilir kalkınma konusunda en iyi uygulamaları paylaşmak ve statükoyu değiştiren yenilikçi araçlar geliştirmek üzere bir forum sağlamaktadır. Konsey, büyük bir çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde yer alan 60 ulusal ve bölgesel iş konseyi ve ortak örgütten oluşan bir ağdan fayda sağlamaktadır.

www.wbcsd.org