Paylaş:

Çimsa gelecek için pozitif değer yaratıyor

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, “Sürdürülebilir Çimsa için sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta pozitif değer yaratmak en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Türkiye’nin önde gelen çimento şirketlerinden Çimsa, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarında 2014 yılında kat ettiği aşamayı gösteren Sürdürülebilirlik Raporu’nu kamuoyunun bilgisine sundu. Sürdürülebilirlik yaklaşımını bireylerin, ekiplerin ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine ürün ve hizmetler ile entegre etmeyi amaçlayan Çimsa’nın raporunda, enerji verimliliğine yönelik çalışmaların yanı sıra diğer etik, uyum ve insan kaynaklarına yönelik yönetim yaklaşımı da detaylarıyla yer alıyor.

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, yaptığı açıklamada, artan nüfus, azalan doğal kaynaklar, hızla yükselen enerji tüketimi, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının dünyamızı kritik bir viraja doğru taşıdığını vurguladı. Özhatay, “Bu gidişe ‘dur’ demek için çok daha ciddi adımlar atmanın gerekliliğini idrak eden hükümetler, geçtiğimiz Eylül ayında 17 maddelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni açıkladılar. Ardından toplanan Paris Zirvesi’nde de küresel ısınmanın sonunu getirecek bir hareket başlatması umulan tarihi çevre anlaşması onaylandı. Her iki gelişme, eğer hep beraber çalışırsak, insanların barış, refah, iyi yaşam koşulları ile ilgili isteklerini karşılama ve aynı zamanda gezegenimizi koruma şansına sahip olabileceğimize dair hepimize umut verdi” diye konuştu.

2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyarın üzerine çıkacağına ve bu nüfusun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağına dair öngörülere işaret eden Özhatay, “Ülke ekonomisi ve insanlık için önemli bir sektör olan çimento sektörü, gelecekte de değerini koruyacaktır. Çimento sektörü özellikle enerji verimliliği, alternatif yakıt ve hammadde kullanımı ile üretim süreçlerinde çevresel faktörleri pozitife çevirmektedir. Alt yapı ve bina inşaatlarının ana girdisi olan çimento gelecekte de bu alanda öncü olmaya devam edecektir. Çimsa tüm paydaşlarının süreçlerinde sürdürülebilirlik yaklaşımını öne çıkarmaya devam etmektedir. Üretim ve uygulama süreçlerindeki araştırma ve yenilikçi yaklaşımları ile liderlik yapmakta ve öncü olmaktadır.

Sürdürülebilir Çimsa için sosyal, ekonomik ve çevresel boyutta pozitif değer yaratmak en büyük sorumluluğumuzdurÇimsa’da başarı sadece finansal kaynaklı değildir; çevresel ve sosyal sermayenin verimli kullanımına da bağlıdır. Çimsa için karlılığın ana bileşenleri; çalışanlar, toplum ve çevreye yapılan yatırımlardır. Şirketimiz, yaratılan pozitif değerin çevresel ve sosyal etkilerden daha fazla olabileceği bir iş modeliyle gelişerek büyümektedir” dedi.

Sürdürülebilirlik Raporu 2014, www.cimsadasurdurulebilirlik.org’ta

Çimsa, bu yıl sürdürülebilirlik raporunu tüm sektör için kaynakça görevi görecek bir mikro site (www.cimsadasurdurulebilirlik.org) üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Genel olarak sürdürülebilirlik kavramının Türkiye ve dünyadaki varlığındansöz edilen sitede ayrıca Çimsa’nın sürdürülebilirlik politikaları ve bugüne kadar yayımladığı raporlar da yer alıyor. Site bu yönüyle bir arşiv niteliği taşıyor.

Çimsa Sürdürülebilirlik Raporu 2014’ten satırbaşları

 • Çimsa’da 2014 yılında gerçekleştirilen toplam 14,4 milyon dolar seviyesinde yatırım harcamasının 6,7 milyon doları, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında yapılan yatırımlara aktarıldı. 
 • Karbon emisyonları, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik İnisiyatifi’nin (CSI) geliştirdiği metodolojiye uygun olarak hesaplanmaya ve takip edilmeye başlandı. 
 • 2014 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi sonrası sürdürülebilirlik çalışmalarına tedarikçilerin uyumlanması hedefi de gündeme alındı. 
 • Çimsa, sürdürülebilirlik performansını daha rahat izlemek ve diğer kurumlarla uyumu kolaylaştırmak için Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project – CDP) katıldı. 
 • 2014 yılında çevre konusunda hayata geçirilen yatırımlar arasında Mersin 1 ve 3 nolu döner fırınlar ve Eskişehir 1 no.lu döner fırın elektrofiltrelerinin torbalı filtrelere dönüştürülmesi öne çıktı. Dönüştürülen torbalı filtreler sayesinde, 2013 yılına göre, toz emisyonları 31 gr/ton klinker’den 26 gr/ton klinker’e azaltıldı. 
 • Spesifik karbondioksit emisyonu 2013 yılına göre, 732 kg CO2/ton çimentomsu’dan 726 kg CO2/ton çimentomsu’ya düşürüldü. 
 • Mersin Fabrikası’nda Atık Gaz Isısı Elektrik Üretim Tesisi’nde 21.964 ton karbondioksit tasarrufu sağlandı. 
 • Fabrikalarda alternatif yakıt miktarı artırılıp %7,11’e yükseldildi, birincil fosil yakıt miktarı düşürüldü. Enerji tasarrufunda ise toplam elektrik tüketiminde %2 azaltım sağlandı. 
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen ‘Steptember’ projesine destek verildi, akülü tekerlekli sandalye bağışları ile Cerebral Palsyli çocukların, yaşamlarını kolaylaştırmak amaçlandı. 
 • Çimsa’nın sosyal sorumluluk projesi ‘Yaz Çocukları’ ile onlarca çocuğun yaz tatillerini sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle geçirmeleri sağlandı. 
 • ‘İşte Eşitlik’ prensibiyle çalışma hayatında insan hakları temelli ilkeler şirket prosedürlerine dahil edildi.