Paylaş:

Çimsa, GRI G4 kılavuzuna uygun olarak hazırlanan 2013 Sürdürülebilirlik Raporunu yayımladı!

Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe 40 yılı aşkın süredir fark yaratan çalışmalara imza atan ÇİMSA, GRI G4 raporlama kılavuzunda belirtilen temel uygulama düzeyi ilkelerine uygun olarak hazırlanan 2013 Sürdürülebilirlik Raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Çimento sektörünün önemli bir oyuncusu olarak sürdürülebilirlik yaklaşımını, şirketin her aşamasındaki fonksiyonlarına entegre etmeyi hedefleyen Çimsa, bu anlamda 2013 yılında kaydettiği performansını içeren Sürdürülebilirlik Raporu’nu GRI G4 raporlama kılavuzunda belirtilen temel uygulama düzeyi ilkelerine uygun olarak hazırlandı.

Sürdürülebilir geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi öncelik olarak belirlediklerini belirten Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, sürdürülebilirlik çalışmalarını bu yıl 4 ana eksende topladıklarını söyledi: “Çimsa olarak, risklerimizin sadece yatırım ve işletme temelli olmadığının bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik temelli konular, günümüz iş dünyasında çok daha önemli hale gelmiştir. Bu nedenle biz şirketimizde, iş sağlığı ve güvenliği, su, enerji maliyetleri, emisyonlar, tedarik zinciri konularında sektöre öncülük eden aksiyonlar alma konusunda gayret göstermekteyiz. Ayrıca sürdürülebilirliği şirket strateji ve çalışmalarına tüm fonksiyonlarda entegre etmenin; finansal, rekabetçi ve yenilikçi gücümüzü artırdığını ve hedeflerimize ulaşmada yardımcı olduğunun bilinciyle çalışmaktayız.”

Sürdürülebilirlik projelerine 13,5 milyon dolar kaynak ayrıldı

Özhatay, “Çimsa, kaynakların her geçen gün daha da azalmaya başladığı ve pahalılaştığı ortamda çevresel kaynakları korumadan, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmanın olamayacağının bilincindedir. Bu nedenle sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar 2013 yatırım programımızda özel bir yer ve önem kazanmış, yıl genelinde sürdürülebilirlik ve çevre konusunda 13,5 milyon dolar seviyesinde yatırım yapılmıştır ki, bu rakam toplam yatırımımızın yüzde 36’sına karşılık gelmektedir. Bu durum, Çimsa’nın sürdürülebilirliğe ve çevreye verdiği değerin önemli bir göstergesidir” dedi.

Rapor döneminde Çimsa adına önemli gelişmeler olduğunu vurgulayan Genel Müdür Nevra Özhatay, “Çimsa, dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil eden CSI’ya (Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi) üye kabul edilen ilk Türk şirketi olma başarısını göstermiştir. Yine geride bıraktığımız yıl, UN Global Compact’ı (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) resmen kabul ederek, iş dünyasında ortak bir kültürün parçası olmuştur” diye konuştu.

Çimsa 2013 Sürdürülebilirlik Raporu’ndan satırbaşları…

 • Toplam alternatif hammadde kullanım miktarı 2010 yılında 87 bin ton iken, 2013 yılında 322 bin tona yükseldi.
 • Eskişehir Fabrikası Alternatif Yakıt kullanım oranı %25 olarak gerçekleşti.
 • Mersin Fabrikası Atık Gazdan Elektrik Üretim Tesisi ile üretilen 49 Milyon Kws ile 26 bin ton CO2 tasarrufu sağlandı. 
 • Çimsa, sektöründe ‘En Beğenilen 2. Şirket’ unvanını korudu.
 • 2013 Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması’nda; Çimsa’nın Mersin’de bulunan Tece Hazır Beton Tesisi birinci, Aksaray Hazır Beton Tesisi ikinci, Pamukova ve Misis Hazır Beton Tesisleri ise aynı puanla üçüncü oldu.
 • Çimsa ve alt işveren çalışanlarına 2013 yılında 29,2 saat/kişi eğitim verildi.
 • Sektörde ilk Paydaş Toplantısı yapıldı. 

Çimsa 2020 Hedefleri…

 • 2013 yılında fırınların izlenebilirlik oranı %43 iken, 2020 yılı hedefi %100’dür.
 • Çimsa ortalaması olarak 2010 yılında %3,4 olan atık ile ikame edilen yakıt oranı değeri, 2013 yılında %7,0 seviyesine ulaşmıştır.  2020 yılında %10,6 oranına yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
 • Toz salınım değerleri konusunda yapılan torbalı filtre yatırımlarıyla kanunlara uyumun ötesinde bir hedefe ulaşıldı. Toz NOx değerlerini on-line olarak izlenmektedir. 2013 yılında fırınların izlenebilirlik oranı % 43 seviyesinde gerçekleşirken,  2020 yılında %100’e ulaşılmış olmasını hedeflenmektedir. 
 • Rehabilite edilen alan miktarı 2013 yılında 12 hektara ulaşmıştır. 2020 yılında 16 hektara ulaşılması hedeflenmektedir.
 • Tedarik Zinciri Yönetimine daha da yoğunluklu ele alınması planlanmaktadır. 

Yerel Paydaş toplantıları düzenlenerek paydaş görüşlerini alınıp, bu görüşler iş yapış modeline entegre edilmesi planlanmaktadır.