Paylaş:

Çimsa “Temiz Enerjide Kadının Rolü” Sempozyumu

Çimsa, Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Stanford Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Temiz Enerji Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Girişimi “2017 C3E ( Women in Clean Energy Symposium) Temiz Enerjide Kadının Rolü” Sempozyumu’nun Türkiye’den tek destekçisi.

Sabancı Holding iştiraki olan, çimento ve yapı malzemeleri sektörünün global oyuncusu Çimsa, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları çerçevesinde 2013 yılından beri, “Temiz Enerjide Kadının Rolü Sempozyumu”nu desteklemeye devam ediyor.

Çimsa, 1972 yılından beri çimento sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak enerji verimliliği konusunda sahip olduğu hassasiyet ve iş hayatında kadının güçlendirilmesine yönelik bakış açısı ile birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar önderliğinde, 15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşen “2017 C3E Temiz Enerjide Kadının Rolü Sempozyumu”nu Türkiye’den destekleyen tek şirket olarak sürdürülebilir gelecek için değer yaratıyor.

C3E Temiz Enerji Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Girişimi 2010 yılında, 25 ülkenin Temiz Enerji Bakanlıkları’nın işbirliğiyle ortaya çıkmıştır. Gelecekte enerji kaynaklarıyla ilgili yaşanması öngörülen sorunlar karşısında toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan C3E Girişimi, özellikle kadınların; bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında ve temiz enerji sektöründe arka planda kalışlarına dikkat çekiyor. C3E, ABD Enerji Bakanlığı, MIT Enerji Girişimi ve Stanford Precourt Enerji Enstitüsü işbirliğiyle temiz enerjide kadınların katılımını ve liderliğini artırmayı hedefliyor.

Çimsa, izlediği enerji verimliliği politikası ve alternatif yakıtlardan enerji üretme başarısı ile sektörüne öncülük ediyor. C3E Platformu ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle, dünya çapında yapılan temiz enerji yatırımlarını takip ederek, kadınların temiz enerji sektöründe aktif rol almalarının önemine dikkat çekiyor. Bu bakış açısıyla Çimsa, sempozyumda yer alan konuşmacıların paylaştığı trendleri yakından izliyor ve inovatif çalışmalarla ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Çimsa ayrıca, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri (WEPs) ve İş’te Eşitlik bildirgesinin imzacısı olarak, kadınların her alanda eşit koşullarda var olması için çalışmalar yürütüyor.