Paylaş:

Çimsa, Türkiye’de ilk kez Entegre Faaliyet Raporu yayınlayan reel sektör şirketi oldu

Çimsa, uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü raporlama faaliyetlerini yeni bir yörüngeye taşıdı. Reel sektörde bir ilk olan bu rapor aracılığıyla Çimsa, finansal bilgileri dışında, kurum kültürü, toplumsal yatırım projelerini de içeren Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 

Bir şirketin kurumsal ve toplumsal değerini ortaya koyan ve dünyada yeni nesil raporlama olarak tanımlanan entegre rapor, Türkiye’de reel sektörde Çimsa tarafından uygulanmaya başlandı. Çimento ve yapı malzemeleri sektöründe 45 yıldır fark yaratan çalışmalara imza atan Çimsa, çalışmalarının güncel çıktılarını, geleceğe yönelik hedef ve öngörülerini entegre bir bakış açısıyla ele aldığı 2016 Entegre Faaliyet Raporu’nu yayınladı. 2010 yılından beri düzenli olarak yayınladığı Küresel Raporlama Girişimi (GRI) kılavuz ilkeleri ile uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve 2011 yılından beri yayınladığı Faaliyet Raporu’nu birleştirerek raporlama sistematiğine yeni bir boyut kazandıran Çimsa, üyesi olduğu Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen sermaye kategorizasyonu çerçevesinde faaliyetlerini başta yatırımcılar olmak üzere tüm paydaşlarının bilgisine sundu.

“Çimsa dünle bugünü, bugünle yarını birleştiriyor”

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa’nın sürdürülebilirlik anlayışının temelinde entegre düşüncenin yer aldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Toplum olarak bir şirketin değerini sadece o şirketin finansal verileri ile ölçmek artık geride kaldı. Bir şirketin verileri ağırlıklı olarak çalışanları, hissedarları ve faaliyet alanındaki paydaşlarını yakından ilgilendiriyor elbette. Ancak o şirketin toplum açısından anlamını asıl oluşturan faktörler, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ve özellikle çevre duyarlılığı ve bunların sürdürülebilir olmasıdır. Biz Çimsa olarak yıllardır bu alanda gösterdiğimiz duyarlılığı ve sürdürülebilir hale getirdiğimiz projelerimizi ve bunu nasıl bir kurum kültürüne dönüştürdüğümüzü artık raporlayarak da topluma sunmaya başladık. Bu alanda entegre faaliyet raporu sunan ilk sanayi şirketi olmamız da ayrıca bizim için anlamlı. Kurumsal yönetişim anlamında, sahip olduğumuz başarının ardında yatan örnek raporlama faaliyetlerimizi bir adım ileriye taşıyarak, Entegre Faaliyet Raporu’nu uzun çalışmalar ışığında sonuçlandırdık. Başarının sadece finansal kaynaklı olmadığını; çevresel ve toplumsal kaynakların verimli ve doğru kullanımının son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizdik. Hazırladığımız raporda Çimsa olarak finansal faaliyetlerimiz ile sürdürülebilirlik anlayışımızı stratejik olarak nasıl bütünleştirdiğimizi; dünle bugünü; bugünle yarını nasıl birleştirdiğimizi, entegre düşünme, planlama ve icra etmek hususunda yetkinliğimizi gözler önüne serdik.”

Çimsa 2016 Entegre Faaliyet Raporuna ulaşmak için tıklayın.

Çimsa 2016 Entegre Faaliyet Raporu’ndan satır başları:

 • 2016 yılında şirket karlılığı bir önceki yıla göre artıp; 246 milyon TL net kar tutarına ulaşarak karlılık rekoru kırılmıştır.
 • Şirketin toplam cirosu 1.170 milyon TL’ye ulaşmıştır.
 • Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve sürdürülebilirlik alanında 11 milyon ABD doları olmak üzere, toplam 195 milyon ABD doları yenileme, idame, modernizasyon ve kapasite büyütme yatırımı gerçekleştirilmiştir.
 • 165 milyon ABD doları yatırımla Çimsa Afyon Çimento Fabrika’sı modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisine taşınmaktadır.
 • Çimsa Eskişehir Fabrikasında I. Üretim Hattı’nın hem gri hem beyaz klinker üretecek şekilde (convertible) modifikasyonu için 55 milyon ABD doları yatırım yapılmaktadır.
 • Niğde Fabrikası kapasite artırımı yatırımına 13,6 milyon ABD doları, Eskişehir Fabrikası gri beyaz dönüşümü yatırımına ise 32,9 milyon ABD doları yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. 
  • 2500 kişilik insan kaynağıyla istihdama katkı sağlanmıştır.
  • Çimsa, Kariyer.net tarafından düzenlenen “15. İnsana Saygı Ödülleri”nde ikinci kez ödüle layık görülmüştür.
  • Çimento Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın (ÇEİS) gerçekleştirdiği İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülleri’nde Çimsa Kayseri Fabrikası’nın gösterdiği başarılı performans ile birincilik elde edilmiştir.
  • CDP Türkiye 2016 raporlama döneminde şirket başarısı sayesinde A- puan alarak, Türkiye İklim Liderleri Ödülleri’ne layık görülmüş ve böylece çimento sektöründe bir ilke imza atmıştır. 

Bilgi Notu:
Entegre Raporlama Nedir?

Entegre raporlama, yeni nesil raporlama yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Yakın gelecekte birçok şirketin entegre raporlama yapacağı tahmin edilmektedir.  Ana hatlarıyla entegre rapor:

 • Şirketlerin iş modeli, stratejisi ve gelecek hedeflerine dair yol haritasını ortaya koyar.
 • Sermayenin daha etkili ve verimli şekilde dağılması amacıyla yatırımcılara sunulan bilgi kalitesini artırır.
 • Şirketlerin farklı birimleri arasındaki ilişkilerin birbiriyle ilişkisini ortaya koyar.
 • Finansal, sosyal ve çevresel kaynakların daha kolay yönetilebilmesini, yalınlığı ve şeffaflığını sağlar.
 • Şirketlerin kısa, uzun ve orta vadede topluma ve şirkete değer yaratabilmesi için karar verme ve eyleme geçme mekanizmalarını güçlendirir.
 • Başarının sadece finansal olmayacağı; yaratılan sosyal ve çevresel katma değerin önemini vurgular