Paylaş:

Çimsa’dan Güçlü Temeller, Sürdürülebilir Liderlik

Çimsa, Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uyumlu olarak hazırladığı Entegre Faaliyet Raporu’nun ikincisini paydaşlarının bilgisine sundu. Şirketin 2017 finansal değerlendirmeleri ve yatırımları, kurumsal sorumluluk politikaları ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alan raporda yalın, gerçekçi ve esnek bir stratejiyle kurgulanan 

iş planı entegre bir bakış açısıyla ele alındı.

Başarılı raporlama faaliyetleri ile uzun yıllardır ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini şeffaflıkla ortaya koyan, Türkiye çimento sanayisinin öncü kuruluşlarından Çimsa, geçtiğimiz yıl reel sektörde bir ilke imza atarak hazırladığı Entegre Faaliyet Raporu’nun ikincisini yayınladı. Rapor ile Çimsa, 2017 yılında ulaşılan hedeflerini, tamamlanan yatırımları, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stratejisini Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen sermaye kategorizasyonu kapsamında analiz ederek paydaşlarına sundu.

45. yaşını kutladığı 2017 yılında, hedeflerine ulaşmanın ötesinde geleceğini şekillendirecek önemli yatırımları hayata geçiren Çimsa, paydaşları için ürettiği değeri pekiştirmeye devam ediyor. Entegre düşünce ve sürdürülebilirliği tüm iş süreçlerinde içselleştirme hedefiyle hareket eden Çimsa, 2017 Entegre Faaliyet Raporu’nda proaktif yaklaşımla riskleri ve fırsatları da analiz etti.

Kılavuzumuz BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, sektöre öncülük ederek örnek uygulamalara imza atan ekonomik bir aktör olmayı hedeflediklerini belirterek, raporu hazırlarken Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kendilerine kılavuz olarak aldıklarını ve tüm iş süreçleri ile BM tarafından belirlenen 17 hedefin 14’üne hizmet etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

2017 yılı güçlü performans sergilediğimiz, AR-GE gücümüzü ve piyasa deneyimimizi geliştirdiğimiz bir yatırım yılı oldu

Özhatay: “Çimsa olarak 2017 yılında üretim, ticaret ve değer üretme gücümüzü geliştirmeye odaklandık; küresel arenadaki ilerlememizi sürdürdük. Bu büyüme yolculuğumuzda üretim ve ticaretteki piyasa deneyimimiz, güçlü kurumsal ve mali yapımız, şeffaf ve hesap verebilir, doğru ve güvenilir, çevre ve topluma karşı sorumlu iş anlayışımız bizlere ışık tutmaktadır.

2017 yılında 106 milyon ABD tutarında yatırım gerçekleştirdik

Ar-GE ve inovasyon yaklaşımının şirketin temel güç kaynağı olduğunu belirten Özhatay sözlerine şöyle devam etti: “Raporumuzda da ayrıntılarına yer verdiğimiz gibi 2017 yılı; 106 milyon ABD doları yatırım gerçekleştirdiğimiz, AR-GE Merkezimiz Formülhane’nin sektörde bir ilk olarak T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendiği ve böylece rekabetçi yapımızın daha da güçlendiği bir sene oldu. Bununla beraber ekonomik performans, yeni ürün ve yeni pazar gelişimi, enerji verimliliği ve insan kaynağının gelişimi gibi başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımlar ile paydaşlarımız için kalıcı değer yarattık. Şirketimizin geniş çaplı ihracat gücü sayesinde dünyanın dört bir yanında ekonomik açıdan gelişmeye ve insan hayatına değer katmaya devam edeceğine inancım sonsuz”.

Rakamlarla Çimsa 2017 Yılı Performansı

 • 1.490 milyon TL net satış geliri,
 • 123 milyon ABD doları ihracat,
 • 106 milyon ABD doları tutarında yatırım, 
 • 6,4 milyon ton çimento üretimi,
 • 1 adet patent alımı,
 • 7 yeni AR-GE Projesi,
 • 11 yurt içi, 3 yurt dışı olmak üzere 14 yayın,
 • 42.658 kişi x saat ISG eğitimi ve 339 kişi x saat çevre eğitimi olmak üzere toplamda 58.347 kişi x saat eğitim,
 • Atık ısıdan elektrik enerjisi sayesinde 20.808 ton CO2 enerji tasarrufu,
 • 16.681 ton tehlikesiz atığın maddesel geri kazanımı,
 • 19.550 ton tehlikesiz atığın enerji geri kazanımı,
 • 31.450 m3 su geri kazanımı,
 • %54 ambalaj atığı geri kazanımı,
 • 26.8 milyon TL çevre yatırım ve yönetim harcaması,
 • Ayrıca, Çimsa Yaz Çocukları Kampı’nda 147 çocuğa eğitimler verilerek, Mersin Engelliler Haftası’nda 50 adet akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine hediye edilmiştir.