Paylaş:

Çimsa’ya “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Birincilik Ödülü

Çimento sektöründe, sektör dağılımının üzerinde kadın çalışan istihdam eden Çimsa, 
şirket bünyesinde cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü” ile onurlandırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nce Türkiye’de çalışma hayatı içerisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konulara daha fazla dikkat çekilmesi ve bu konulara ilişkin hassasiyet oluşturulması amacıyla verilen ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’, Çimsa’ya verildi.

Ödül için yapılan değerlendirmede, cinsiyet eşitliği ile ilgili taahhüt, eğitim, ayrımcılık karşısında başvurulabilecek mekanizmaların varlığı, işe alım, kariyer planlaması ve terfi süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten aksiyonların alınması, iş-yaşam dengesini sağlamak için alınan önlemler, eşit işe eşit ücret politikası gibi başlıklar dikkate alındı.

Bu kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesinde Çimsa diğer tüm şirketleri geride bırakarak birincilik ödülü olan ‘Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Özhatay: “Sadece çalışma hayatında değil, toplumun her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsiyoruz”

Çimsa prosedürlerinde cinsiyet eşitliğinin ayrı bir başlık olarak yer aldığını vurgulayan Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, konuya ilişkin şunları söyledi: “Çimento sektörü olarak ağır ve tehlikeli işler kolunda yer almanın getirdiği zorluklara rağmen Çimsa, çalışma hayatında cinsiyet eşitliği konusunda örnek uygulayıcı konumundadır. İş’te Eşitlik Platformu üyesi ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı bir şirket olarak, bu konumunu taahhütleriyle garanti altına almaktadır. Çimsa’da biz sadece çalışma hayatında değil, toplumun her alanında cinsiyet eşitliğini benimsiyoruz. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerimizi cinsiyet eşitliği gözlüğüyle ele alırız. Tedarikçiler ve alt işveren ile yapılan sözleşmelere de cinsiyet eşitliği yükümlülükleri eklenmiştir. Şirketimizin en önemli varlığının insan kaynağı olduğuna dair inancımızla; bu insan kaynağını mutlu etmeyi, başarılı ve verimli olmasını sağlamayı, şirket yönetimi olarak en büyük görevimiz sayıyoruz. Bu doğrultuda cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik çabalarımızın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde de takdir edilmesinin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.”

Çimsa üst yönetiminde kadın yönetici oranı yüzde 50’ye yaklaştı

TürkiyeÇimento sektöründe kadın genel müdüre sahip tek şirket ünvanını taşıyan Çimsa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Çimento Fabrikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Projesi Genel Değerlendirme Raporu verilerine göre,kendi sektöründe sektör dağılımının üzerinde kadın çalışana sahip bulunuyor. Çimsa’nın üst yönetiminde kadın yönetici oranı yüzde elliye yaklaşırken, şirket bu veriyle sektördeki önde gelen rakiplerini geride bırakmayı başarıyor.Üst yönetim düzeyinde cinsiyet eşitliği oranı şirketin diğer alanlarına da yanısıyor. 2014 yılında beyaz yaka çalışanlardan %20’si kadın çalışan olarak istihdam edilmiştir.

2015 yılında çıtayı yükseltiyoruz

2015 yılı içerisinde yeni mezun olarak istihdam edilmesi öngörülen çalışan grubunda en az 2 kadın çalışan istihdam edilmesi, süreç iyileştirme mühendisi olarak üretim sahalarından çalışan 5 kadın çalışandan en az 1’inin lider pozisyonuna atanması, alınacak kadın stajyer oranının 2014 alımına göre %25 artırılması ve kadın konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ile çalışanlar ve ailerilerine yönelik ortak projeler gerçekleştirilmesini taahhüt eden Çimsa toplumsal cinsiyet eşitliğinde çimento sektörüne öncülük etmeye devam edecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önemi, çalışma hayatının yanı sıra topluma katkı anlayışı doğrultusunda toplumun her alanına taşıyan Çimsa, bu yıl içinde Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile ortak proje gerçekleştirirken, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çatısı altından kurulan Kadını Güçlendirme İlkeleri Alt Çalışma Grubu üyesi olarak da bu konuda aktif çalışmalar yürütüyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yanında gönüllülük çalışmalarında da kadın konusu vurgulanıyor. Sabancı Holding çatısı altında kurulan Sabancı Gönüllüleri ekibiyle çalışanlardan oluşan gönüllüler önümüzdeki 3 sene boyunca kadının odak olduğu sosyal projelerde çalışacaklar.