Paylaş:

Çimsa’ya Uluslararası Çevresel Ürün Onayı

Çimsa’nın Dünya’da 60’dan fazla ülkeye ihraç ettiği Süper Beyaz Çimentosu ve Kalsiyum Aluminat Çimentosu; Türkiye’de Çevresel Ürün Beyanına (EPD-Environmental Product Decleration) sahip ilk özel çimentolar oldu.

Türkiye çimento sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, Süper Beyaz Çimento (Çimsa Super White Cement) ve Kalsiyum Aluminat Çimentosu (ISIDAÇ 40) ürünleri için, ürünün çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden Çevresel Ürün Beyanı (EPD- Environmental Product Decleration) belgelerinin uluslararası onayını aldı. Her iki belge Almanya’da faaliyet gösteren EPD program operatörü IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) sistemi tarafından verildi ve girişimin internet sitesinde yayınlandı.

Çimsa, bu belgelendirmelerle dünyada sayılı şirketin sahip olduğu bir belgeyi çimento sektörüne kazandırdı. Ayrıca, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Europe) tarafından kurulan Eco-Platform’da çimento sınıfında yayınlanan ilk Türk firması ve Avrupa genelinde ikinci firma olarak gururlandıran bir başarıya imza attı.

Bu belgelendirmelerle, ISIDAÇ 40 dünyadaki ilk EPD belgeli Kalsiyum Aluminat Çimentosu, Süper Beyaz Çimento ise beyaz çimento alanında dünyadaki 2. EPD belgeli ürün oldu. EPD belgeleri, Avrupa Yapı Malzemeleri yönetmeliğinde belirtilen yeni CE işareti gerekliliğini yerine getirmekte olup, özellikle yurt dışında LEED, BREEAM ve DGNB gibi yeşil bina sertifikalandırma sistemlerinde EPD belgeli yapı ürünleri olarak ilave puan sağlıyor. Ayrıca, yapı ürünleri üreticileri, beyan yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik duyarlılığını kurumsal bir sorumluluk olarak da gösterebiliyor.

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay yaptığı değerlendirmede “Belgelerin onaylanmasıyla çimento sektöründeki öncü rolümüzü bir kez daha kanıtladık. EPD belgeleri ayrıca, Çimsa olarak ürünlerimizde benimsediğimiz sürdürülebilirlik yaklaşımını şeffaf bir şekilde rakamlarla göstermekte ve düzenli periyotlarla tüm paydaşlarımıza izleme fırsatı sunmaktadır. EPD belgeli ürünlerimizle gerek yurt içindeki gerekse dünya pazarındaki konumumuzu daha da güçlendireceğimize ve müşterilerimize kendi süreçlerinde fayda sağlayacağına inanıyoruz. Köklü kurumsal kimliğimizle ülkemizin toplumsal yanı en güçlü kurumlarından biri olarak, EPD belgelendirme sürecinde ilgili Çimsa ürünleri için ISO 14040/44 Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment-LCA) hesaplamalarında enerji ve su tüketim değerleri, hammadde girdisi, atık, üretim gibi veriler dikkate alındı” görüşünü belirtti.