Paylaş:

Dünya çimento sektöründe daha sağlıklı ve daha güvenli bir gelecek için yol haritası Türkiye’de çizildi

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI)’nin yıllık toplantısı, 13-14 Ekim tarihlerinde Nevşehir Kapadokya’da gerçekleştirdi.

Toplantı, bu yıl, 2013’ten bu yana girişimin bir parçası olan, Türkiye çimento ve yapı malzemeleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Çimsa’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

‘Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik’ sloganıyla toplanan CSI Forum 2015, çalışan davranışlarının değişimi, yönetim sisteminin revizyonu, dış paydaşlarla iletişimin geliştirilmesi için güvenlik hakkında yerleşik düşüncelerin nasıl kurum kültürünün DNA’sına işlenebileceğinin tartışıldığı bir platform oldu.

Forum’da yapılan sunumlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyi uygulamalar,değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler ele alındı.Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi üyesi şirketler çimento sektörünün durumu ve gelişim alanları ile ilgili  çözümleri birlikte değerlendirme fırsatı buldu.

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi üyesi şirketlerin üst düzey yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, farklı ülkelerden gelen akademisyenler,iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan uzmanlar, sanayi ve ticaret dünyasının temsilcileri, ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Serhat Ayrım’ın da teşrif ettiği Forum’da Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi Direktörü Philippe Fonta, “Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi Forumu, çimento sektöründe ve ötesinde işbirliğini güçlendiren tek platformdur.Bu yıl Çimsa tarafından muhteşem bir şekilde düzenlenen Forum’da dünyanın çeşitli yerlerinden iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uzmanlar, iş sağlığı ve güvenliğinin gelişimi için paylaşımın önemli bir adım olduğunu kabul ederek bir araya geldi.Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi üyeleri ve paydaşları ile birlikte,çimento sektörünün yüksek riskli alanlarını tanımlamak ve sonrasında etkili çözümler geliştirmek için dürüst ve açık bir diyalog gerçekleşti.” şeklinde konuştu.

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay da açılışta yaptığı konuşmada, “İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temel amacı, çalışanların bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verebilecek olası riskleri ortadan kaldırarak, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamı oluşturmaktır. Ancak bu asla, sadece o işyerinin çalışanları ve o iş yerinin duvarlarıyla sınırlı bir yaklaşım değildir. Aynı zamanda bu çalışanların ve bu duvarların ötesinde, bizimle ilgili şirketleri ve o şirketlerin çalışanlarını da iş ortaklarımızı da kapsamaktadır. Kapsamalıdır” dedi.

İş sağlığı ve güvenliğini bir ‘takım oyunu’ olarak nitelendiren Özhatay, “Takımın tüm oyuncuları aynı hedefe kitlendiği takdirde başarının geleceği muhakkaktır. Bunun sağlanabilmesinin yolu, şirket içinde ve iş ortaklarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasından geçmektedir” diye konuştu.

Tüm sektörlerde olduğu gibi çimento sektöründede çalışan sağlığı ve güvenliğinin,konuların en başında geldiğini vurgulayan Özhatay, Çimsa’da bu bilinçle konuya özel bir önem verildiğini söyledi. Özhatay sözlerine şöyle devam etti: “Biz Çimsa’da, iş sağlığı ve güvenliğinde sıfır kaza hedefine ulaşma yolunda iki önemli unsur olduğuna inanıyoruz. İlki, iş ortamında alınması gereken önlemleri almak, emniyetsiz durumları ortadan kaldırmak. İkincisi ise çalışanların iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını içselleştirmeleri ve dikkate almalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, emniyetsiz hareketlere engel olmak.”

‘Çalışanlar, İş Ortakları ve Paydaşlar için Daima Tam Güvenlik’ odak noktasıyla iki gün boyunca 30’dan fazla konuşmacı 6 farklı oturum ve 2 panelde sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı. 2012 yılında “Türkiye’nin En Temiz Sanayi Tesisi” seçilen ve aynı zamanda Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından  “İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Ödülü”ne birçok kere layık görülen Çimsa Kayseri Fabrikası’nda gerçekleşen teknik gezide Çimsa, katılımcılara üretim prosesini ve iş sağlığı uygulamalarını anlattı.

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi Hakkında

Çimento Sürdürülebilirlik Girişimi (CSI), 100’den fazla ülkede operasyona sahip olan önde gelen 25 çimento üreticisinin(Çimsadahil) katılımıyla gerçekleştirilen küresel bir girişimdir. CSI, dünya çimento üretiminin yaklaşık üçte birini temsil etmektedir.

Tüm CSI üyeleri, güçlü bir finansal performans ve buna eşdeğer sosyal ve çevresel sorumluluğa yönelik güçlü bir taahhüt aramaları nedeniyle, iş stratejileri ve faaliyetlerinde entegre sürdürülebilir kalkınma yer almaktadır. CSI, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyelerde sağlıklı bir bilgi paylaşımı süreci olmasını sağlamak üzere ulusal ve bölgesel çimento ticaret birlikleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir. CSI, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) bir girişimidir.