Paylaş:

Foça’nın 5 bin yıllık tarihi Çimsa’nın katkılarıyla kitaplaştırıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim Eğitim ve Kültür Teşkilatı’nın (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan İyon, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşıyan Foça’nın 5 bin yıllık tarihi, Çimsa’nın katkılarıyla Ahmet Vasfi Pekin imzasıyla “Foça Tarihi” kitabında ölümsüzleştirildi.

Ege Bölgesi’nde İzmir’in yaklaşık 70 km kuzeyinde bulunan ve Antik Çağ’dan günümüze İyon esintileri taşımaya devam edenturizm cenneti Foça’nın 5 bin yıllık mirasını anlatan ‘Foça Tarihi’adlı eserAhmet Vasfi Pekinimzasıyla yayınlandı.

Başta Foça Belediyesi olmak üzere birçok kurum ve eserin arşivlerinin araştırılmasıyla derlenen ve uzun uğraşlarla ortaya çıkan eser, toplam 168 sayfadan oluşuyor ve Foça tarihiyle ilgili birbirinden özel 50 adet fotoğrafı içeriyor. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile kültür-sanat alanında değer yaratan çalışmalara desteğini sürdüren Çimsa’nın katkılarıyla basımı tamamlanan kitap Ağustos ayı itibarıyla yayınlanandı. Yazar Ahmet Vasfi Pekin, kentin coğrafyasında meydana gelen önemli gelişmeleri ve tanıklık ettiği tarihi değişimleri ele aldığı ‘Foça Tarihi’ kitabında, kentin kuruluşundan bugüne kadar olan hikayesini çarpıcı bir anlatımla ortaya koyuyor.

Foça’nın hayatına giren herkes ‘Foça Tarihi’nde…

Foça’nın ilk yerleşim tarihi olan Tunç Çağı’nın başlarından (M.Ö. 3000) itibaren yaklaşık beşbin yıllık kültürel ve tarihi mirası, hükümdarları, tüccarları, yetiştirdiği önemli insanları aktaran eser Foça’nın yer aldığı coğrafyada meydana gelen olayları süreklilik içinde ve neden-sonuç ilişkilerini göz önünde tutarak ele alıyor.